Croeso i’r Prawf Cyfrifiad 2017

Cofnodwch eich cod mynediad unigryw isod

Mae’r cod mynediad unigryw wedi’i argraffu ar eich llythyr gwahoddiad neu’ch ffurflen.
Os byddai’n well gennych gadw eich atebion yn breifat oddi wrth weddill aelodau’r cartref, gallwch gael ffurflen bersonol.
Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei warchod gan y gyfraith a bydd yn cael ei gadw’n gyfrinachol

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sy’n trefnu’r Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.