Ceisiwch am Ffurflen Bersonol a Chyfrinachol

Gallwch ofyn am ffurflen bersonol os ydy’ch cartref wedi derbyn holiadur neu lythyr gwahoddiad i gymryd rhan yn y prawf.

Mae’r ffurflen bersonol yn ffordd i chi gadw eich atebion yn gyfrinachol rhag gweddill eich cartref.

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn, llenwch eich manylion a byddwn yn anfon cod mynediad atoch drwy neges destun. Yna gallwch ddefnyddio’r cod hwnnw i gymryd rhan. Ni chaiff eich manylion eu rhannu â’r person a gwblhaodd ffurflen eich cartref. Ni fydd yn cael gwybod eich bod wedi gwneud cais am ffurflen bersonol.

Ni fyddwch yn derbyn cod os nad ydych wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan yn y prawf. Beth i wneud os nad oes gennych lythyr ond hoffech ein helpu.

Ceisiwch am Holiadur i Unigolyn
Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei warchod gan y gyfraith a bydd yn cael ei gadw’n gyfrinachol

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sy’n trefnu’r Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.